Ασκόλυμπροι …Κι όμως αρέσει σε όλους !!!

Ασκόλυμπροι …Κι όμως αρέσει σε όλους !!! Οι Ασκόλυμπροι είναι ένα υπέροχο, άγριο χόρτο. Έχει λευκές ριζούλες και συλλέγεται από αγκαθώδης θάμνους. Από όσο γνωρίζω , φυτρώνει παντού στην Ελλάδα και σ’ όλη σχεδόν την Ευρώπη ωστόσο μόνο στην Κρήτη εδώ … Συνεχίζεται