Ζώντας με τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς

αναρτήθηκε σε: Νέα | 0

Ζώντας με τους Γενετικά Τροποποιημένους Οργανισμούς Μια ανοιχτή επιστολή προς τους πολίτες, τους πολιτικούς και το ρυθμιστικό νομοθετικό σώμα του Ηνωμένου Βασιλείου και των υπολοίπων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ως προς τους κινδύνους που εγκυμονούν οι γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί.