Εδαφοκάλυψη με φυτικά υλικά

αναρτήθηκε σε: Βιολογική Γεωργία | 0

Εδαφοκάλυψη με φυτικά υλικά   Από το 1985, στο πρώτο μας κτήμα, εφαρμόσαμε τη Εδαφοκάλυψη με φυτικά υλικά σε όλη την επιφάνεια του κτήματος με περιοδική κοπή του που βέβαια ήταν πιο συχνή σε σχέση με ένα μη αρδευόμενο χωράφι. Να … Συνεχίζεται